Bahaya Hasud

Dikisahkan pada kita, tentang Qabil dan Habil yang sama-sama berkurban, Habil dengan kurban terbaiknya diterima Allah,…